O Kapradí

Máme velké štěstí, že žijeme v zemi a v době, která nám nabízí téměř neomezené možnosti. Záleží na každém z nás, jak a k čemu tyto možnosti využijeme. My jsme se rozhodli, že se pokusíme přispět ke zvýšení povědomí o inovativních směrech ve vzdělávání a výchově. Chceme však mluvit i o tématech, jež jsou pro nynější generaci dětí i dospělých klíčové a nevyhnutelné (enviromentální témata, udržitelný životní styl, výživa a zdraví, móda, ...).

Projekty Kapradí:

  • Smyslu-plně spolu - finanční, personální, materiální a organizační podpora projektu ZŠ Labyrint Lhota. Základní škola Labyrint Lhota v regionu Opavska nabízí jako jediná možnost základního inovativního vzdělávání od 1.-9. třídy a je zapsána v rejstříku škol MŠMT. Od roku 2016 spolek podporuje činnost školy a zároveň nad rámec jejího působení, ale v těsné součinnosti s jejím fungováním, pořádá pro děti, rodiče, průvodce i veřejnost různé aktivity (besedy, semináře, společenská setkání, jarmarky, ...).
  • Příběh jednoho trička - jeho první ročník proběhl ve spolupráci s mezinárodní kampaní Fashion Revolution na jaře 2018. Jednalo se o několikatýdenní projekt, jehož součástí byla přednáška a workshop ve škole (reportáž a fotogalerie) a projekce dokumentárního filmu o "fast fashion" spojená s diskuzí s odbornicí na udržitelnou módu Natálií Bernard. Celý projekt byl zakončen charitativním bazarem v Opavě. Na jaře roku 2019 se na tento projekt navázalo Příběhem jednoho trička II  a úspěšným třetím ročníkem bazaru (více zde na webu - akce)
  • Živý člověk ve Lhotě - od roku 2016 pořádáme cyklus besed na různá témata s inspirativními osobnostmi (na besedě jsme přivítali např. Tomáše Hajzlera, Mirku Kellovskou, Kateřinu Varhaník Wildovou, manžele Kopřivovy).
  • Hravou cestou k sobě - pravidelně organizujeme setkání s lektory intuitivní pedagogiky formou víkendových seminářů. Ty jsou otevřeny pro zájemce z řad pedagogů, rodičů i veřejnosti (lektoři: Thomas Pedroli, Dieter Schwartz, Peter Živý).

Náš příběh 

Založení spolku Kapradí vzešlo z potřeby uchopit vizi a tvůrčí energii skupiny několika rodin, které se na jaře roku 2013 setkávaly na kurzu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových v Opavě. Při pravidelných lesních procházkách maminek s dětmi (a později i tatínků) po skončení kurzu a sdílení názorů na výchovu a vzdělávání bylo více než jasné, že tradiční cestou nepůjdeme. Když začaly odrůstat první děti "lesně-školkovému věku", nastal čas poohlédnout se po škole, která bude ctít hodnoty, s nimiž souzníme. A tak se zrodil projekt ZŠ Labyrint Lhota. Prostor okolo založení a budování školy poskytl další příležitosti, jak naše sny, cíle a činnosti přivést k životaschopnému uskutečnění...

Současnou vizi, kromě pokračující spolupráce se školou, vidíme v možnosti pojmout působnost spolku jako neziskové organizace i v rámci dalších projektů.